Yaz Stajı Yapacak Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Boyunca Yapması Gereken İş ve İşlemler

Yazın İş yerlerinde staj yapacak olan meslek lisesi öğrencileri stajın başlangıcından bitimine kadar olan süreçte yapması gereken iş ve işlemlerin listesi aşağıdadır. Yaz stajında başarılar dileriz;   

 

  • Staj dosyalarınızı aldıktan sonra ilk iş olarak bütün sayfalardaki size ait olan bütün bilgileri doldurunuz. Dosyanızda iki sayfa olarak yer alan “Staj Form 2” de ki “Fotoğraf” alanına Fotoğraflarınızı düzgünce yapıştırdıktan sonra dosyanızı imzalanmak ve onaylanmak üzere Alan Şefinize teslim ediniz. En son 07 Haziran 2017 günü teslim ediniz. Yine en son okulların kapanış gününde onaylanmış olarak teslim alınız.
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Maddesinin b- bendinde belirtildiği şekliyle meslek liselerinde okumakta iken zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerle ilgili işe başlama, işten çıkış iş ve işlemleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta ödemeleri kurumumuz tarafından yapılacaktır. Bu nedenle staja başlamadan 1 iş günü önce Sigortalılık işlemleriniz ile ilgili belgeyi imza atarak koordinatör müdür yardımcınızdan teslim alınız.
  • İşletmeye başladığınız ilk gün staj dosyanızda yer alan “Staj Form 1 (Sanayi kuruluşlarında staj çalışması yapan öğrencilerin veli dilekçesi ve işyerlerine yazılan staj belgesi)” nin altında yer alan işyeri dilekçesini tam ve eksiksiz doldurtunuz, işyerinin kaşesini bastırıp imzasını attırınız. Bu form sizi kontrole gelen koordinatör öğretmene ilk gelişinde teslim edilecektir. İlk gün koordinatör öğretmen gelmemesi durumunda o gün içinde Koordinatör Müdür Yardımcısına teslim ediniz.
  • Staj çalışma saatleriniz hesaplanırken, günlük çalışma saatiniz 8 (Sekiz) saat üzerinden hesaplanmıştır. Cumartesi ve Pazar Günleri ise hesaba katılmamıştır. Toplam staj sürenizi buna göre planlayıp “Staj Form 4 (Endüstri Staj denetim Çizelgesi)” i doldururken; “Tarih” kısmında cumartesi, Pazar günlerini yazmayınız. Bir işe ayırdığınız çalışma saatinizi 8 saatten fazla yazmayınız.
  • Çalıştığınız her iş günü için en az bir iş günlüğü hazırlayınız. “Staj Form 5 (Öğrenci iş Günlüğü). Bu günlükteki yazı, şekil ve şema gibi işlemlerinizde meslek standartlarına, yazım kurallarına ve Teknik ve Meslek Resim standartlarına uyunuz. Her sayfadaki öğrenci Adı Soyadı ve imzalarınızı tamamlayın ve usta öğreticinize mutlaka sayfaları imzalattırınız. Burada yapılan işe verdiğiniz adı, “Staj Form 4” teki “Yapılan İşin Adı” hanesine de aktarınız. Çizilemeyecek kadar kapsamlı resim ve şemaları fotokopi olarak en fazla 3 adet kullanınız. Diğerlerini mutlaka kurallara uygun olarak çiziniz.
  • İşyerinin belirlediği kurallara uyunuz, sendikal faaliyetlere katılmayınız.
  • Staj çalışmalarını değerlendirme formundaki (Staj Form 2), bütün doldurulması gereken yerleri doldurtunuz. İşyeri unvanı, başlama tarihi, bitiş tarihi, çalıştığı gün, çalışılan bölüm, değerlendirme bölümü ile ilgili bütün ifadelerin işletme tarafından tam olarak doldurulmasını sağlayınız. İşyerinin Kaşesini bastırtarak işyeri yetkilisine imzalattırınız. UNUTMAYINIZ; Staj dosyalarındaki eksikliklerden siz sorumlusunuz. Dosyaları teslim etmeden önce bir kez daha kontrol ediniz.

  • Staj dosyalarınızı stajın bitimini izleyen ilk hafta içinde koordinatör müdür yardımcısına veya görevlendirilen müdür yardımcısına imza karşılığı teslim ediniz. (O.Ö.K.Y. 132. Md.) UNUTMAYINIZ; Bu süre içinde dosyanızı teslim etmemeniz halinde stajınız kabul edilmeyecektir.

  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Maddesinin b bendinde belirtildiği şekliyle meslek liselerinde okumakta iken zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerle ilgili işten çıkış iş ve işlemleri için staj bitiminde dosya teslim edilirken mutlaka İşten Çıkış İşlemleri ile ilgili evrak imza atılarak teslim alınır.
  • Staj Dosyasının Değerlendirmesi staj çalışmaları değerlendirme belgesindeki kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Bu kriterler sonucunda yapılacak olan staj bitirme sınavı okulun açıldığı ilk hafta sorumluluk sınav döneminde yapılacaktır. Dosya puanının %20’si ve staj bitirme sınavının %80’i alınarak yapılan hesaplama sonucunda 50 puan alan öğrenciler stajda başarılı sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize mesleki deneyimlerini arttırmada stajın önemini bir kez daha hatırlatarak, stajlarında başarılar dileriz.