STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

A) ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1) Staja başlamadan yapılacak işlemler:

a) Özel işletmede staj yapacak olanlar Staj Başvuru Formunu Alan Şefinden alacaklardır.

b) Başvura formunu yapmak istedikleri işletmeye imzalatıp Alan Şefine teslim edeceklerdir.

c) Öğrenci staj yapacağı yer hakkında gerekli evrakı doldurmadan önce Alan Şefi ile görüşüp onayı alınacaktır.

d) Alan şefinden staj yeri için onay alındıktan sonra evrak fotoğraf yapıştırılmış olarak ilgili yerleri imzalatıp onaylatınız.

2) Staj yapılırken yapılacak işlemler:

a) İlgili işletmede staj defteriniz ile belirtilen tarihte stajınıza başlayınız.

b)  Staj süresince verilen dosya tertipli ve düzenli olarak doldurulacaktır.

c) Staj defteri pilot kalem kullanılarak norm yazı ile doldurulacaktır.

d) Staj yapılan tarihler arasında yapılan yoklamada staj yerinde olmayanların stajı geçersiz sayılacaktır.

e) İş takibi ve devam çizelgesi günü gününe işlenip işyeri yetkilisine imzalattırılacaktır.

f) İş yaprakları sayfası ile işe başlama ve işi bitirme tarihi günlük iş ve işlemleri takip formunda belirtilen tarih ile aynı olmalıdır.

g) İşin Adı aynı şekilde iş ve işlemleri takip formunda belirtilen tarih ile aynı olmalıdır.

h) Yapılan işe ait teknik bilgi, uygulama adımları, örnek form, tablo, iş akış şeması, resim gibi yapılan işi açıklayan ve destekleyen görsel öğelere mutlaka yer verilir.

ı) İş yaprakları sayfası ile günlük iş ve işlemleri takip formunu mutlaka işyeri yetkilisine onaylatınız.

i) Staj raporu bilgileri kendi Alanınıza ait teknik bilgileri kapsayacaktır.

j) Stajı yapılan işyerinde öğrenciye yakışmayacak hareketlerde uzak durulacaktır.

k) Staj dosyanızı staj süresince yanınızda bulundurunuz. Sizi kontrole gelen Koordinatör öğretmeninize staj dosyanızı gösteriniz.

3) Staj bitiminde yapılacak işlemler:

a) Staj dosyaları stajınız bittikten sonra Alan Şeflerine teslim edilecektir.

b) Staj dosyasını teslim etmeyenlerin stajı geçersiz sayılacaktır.

B) İŞYERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

1) İş yaprakları sayfası ile günlük iş ve işlemleri takip formu işyeri yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

2) Staj değerlendirme formları iş yeri yetkilisi doldurduktan sonra, imzalanmış ve mühürlenmiş olarak kapalı zarf içinde posta ile veya elden ilgili Alan şefine gönderilecektir.