Staj Boyunca Karşılaşılacak Durumlar ve Yapılması Gerekenler

İşletme Değiştirme

1.Eğitim öğretimi aksatıcı bir durum oluşmadıkça , işletme kapanmadıkça, uzak bir yerleşim yerine  taşınmadıkça  KESİNLİKLE  işletme değiştirilmeyecektir.

2.İşletmeyle ilgili sorun öncelikle Koordinatör  Öğretmenine ve Koordinatör Mdr.Yrd’na bildirilecektir.

3.Öğretmenin, Velinin ve Koordinatör Mdr.Yrd. Onayı olmadan işletme değiştirme mümkün değildir.

4.Yukardaki kişilerin onayı alındıktan sonra fesihname doldurulacak ve işletmeye imzalatılacaktır.

5.Bu işlemler  yapılmadan  işletmeye gitmeme durumu özürsüz devamsızlık  olarak  değerlendirilecektir.


İş Kazası

1.İş kazasının meydana geldiği gün en kısa sürede Koordinatör Öğretmen ve Müdür Yardımcısına bilgi verilecektir.

2.İşyerinde oluşabilecek küçük yaralanmalar işyerinde gerekli ilkyardımla halledilecektir.


İzin ve Rapor Durumları

1.İş yeri mutlaka önceden bilgilendirilecektir.

2.Gerekli izin ve rapor belgelerinin bir nüshası işletmeye onaylatılacak, bir nüshası da mutlaka Koordinatör Mdr.Yrd.na verilecektir.

3.Yarıyıl tatilinde çalışılması yayınlanan genelge ile yasaklanmıştır.


Dosya Hazırlama

1.Dosyada ilk dönem 12, ikinci dönem 12, toplam en az 24 iş yazılacaktır.

2.Yazılacak  işler  gelişim tablosundan seçilecek ve konular dağıtılan internetten indirilen MEGEP dosyalarından yazılacaktır.

3.Her dönem en az 6 iş, işyeri tarafından notla değerlendirilmiş olacaktır.


Beceri Sınavı

1.İlk dönem işletmeden alınan not karneye geçer.

  1. 2. dönem notu beceri sınavının %80’i dosyaya verilen notun %20’sinden oluşur.
  2. Dönem notu 1. ve 2. dönem notlarının ortalaması ile beceri sınavının aritmetik ortalamasına eşittir.

Öğrenci Dosyasında Bulunan Evraklar

ÖĞRENCİ TANITIM KARTI

MAZERET İZİN DİLEKÇESİ

YARIYIL İZİN DİLEKÇESİ

İŞ YAPRAĞI

GELİŞİM TABLOSU

İSG KATILIM BELGESİ


İşletmenin Sorumlulukları

1.Geçici madde yürürlükte olduğu müddetçe işletmeler net asgari ücretin  en az %30 ‘ unu aylık olarak ödemek zorundadır

2.Diğer personellerine sağladığı yemek ve ulaşım hizmeti gibi sosyal imkanlardan öğrencileri de yararlandırır.