İşletme Devlet Katkısı

1-)       İşletmelerin normal aylarda devamsızlığı olmayan öğrencilere ödeyeceği minimum tutar 1.650,11 TL dir.  Bunun üzerinde yapılan maaş ödemeleri Devlet Desteği tutarını artırmaz.

2-)       Devamsızlık gün başına işletme cumartesi, pazar ve resmî tatiller HARİÇ 55,00 TL KESEBİLİR.

3-)       Devamsızlık bildirmeden kesilen tutar ya da herhangi bir nedenle eksik yapılan ödemeler devlet desteğinden işletmenin yararlanamamasına sebep olacaktır.

4-)       20 den az çalışanı olan işletme 1.100,07 TL  devlet desteği alır.

5-)       20 den fazla çalışanı olan işletme 550,04 TL devlet desteği alır.

6-)       Bu tutarlar öğrenci devamsızlığı varsa azalır.

7-)       Devlet katkısı alabilmesi için sonraki ayın 1-7 si arasında öğrenciye maaş ödemesi yapılmalıdır.

😎       Dekontların ise yine ayın 1-7 si arasında okula bizzat koordinatör öğretmen tarafından teslim edilecektir. Bu tarihlerden sonra gelen dekont sahibi işletmeler Devlet Desteğinden o ay için  yararlanamayacaklardır.

9-)       Okul devamsızlıkları da gün başına otomatik olarak devlet desteği tutarından kesilir.

10-)     Eylül ayı için öğrenciye yatırılacak tutar (19 gün x 55 TL = 1045 TL) dir.