2018 Yeni Stajyer Öğrenci Maaşları (Ücretleri) Ne Kadar Oldu?

Bildiğiniz üzere 2016/2017 Eğtim ve öğretim döneminde işletmelerde staj gören öğrencileri çalıştıran işletmelere çalışan sayısına göre verilen maaşın bir kısmı devlet desteği olarak ödenmekteydi. 2017 stajyer öğrenci devlet desteği başlıklı yazımızda bu konuya değinmiştik. Stajyer öğrenci çalıştıran işverenlere devlet desteği verilmesi uygulaması 2017/2018 eğitim ve öğretim döneminde de devam edecek. 20 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet desteği tutarının 2018 yılında da verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 29 Aralık 2017 tarihli asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından 2018 net asgari ücrettutarlarının belirlenmesi ile birlikte 2018 lise stajyer öğrenci maaşları da netleşti. Peki 2018 yılında stajyer çalıştıran işverenlere devlet desteği ne kadar? Lise öğrencisi 2018 staj maaşları ne kadar?

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Stajyer öğrenci maaşları ve devlet desteği ne kadardı?

31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacak maaş ödemeleri 2017 net asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanacak. Stajyer öğrenciler gelir vergisinden muaf olduklarından hesaplanacak net tutar bekar ve çocuksuz asgari ücretli için hesaplanan net tutarın asgari geçim indirimi hariç tutarı olacak.

Asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret 2017 yılı için: 1.271,00 TL. 

Stajyer öğrencilere ödenecek maaş tutarı ise bu tutarın %30’u yani 381,00 TL den az olamıyor.

  • Eğer işletmede çalışan sayısı 20’den fazla ise ödenen bu maaşın 1/3’ü devlet tarafından işletmeye destek olarak ödenecek.
  • Eğer işletmede çalışan sayısı 20’den az ise hesaplanan bu tutarın 2/3’ü işletmeye destek olarak ödenecek

2018 stajyer öğrenci maaşları ve devlet desteği ne kadar?

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren stajyer öğrenci maaşları 2018 asgari ücrete göre hesaplanacak. 2018 yılı net asgari ücret tutarına göre stajyer öğrencilere 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren ödenmesi gereken en düşük aylık stajyer maaşı tutarı 435 TL . Bu ücret en düşük stajyer maaşıdır. İşletme isterse bunun üzerinde maaş verebilir. Ama bu ücretin altında veremez.

Stajyer öğrenci maaşları asgari ücretin net tutarının asgari geçim indirimi hariç tutarı üzerinden hesaplanır. Stajyer öğrencilere ödenmesi gereken maaş net asgari ücretin agi hariç %30 udur. 2018 yılında net asgari ücret 1603 TL, asgari geçim indirimi (agi) hariç net asgari ücret ise 1450 TL dir.

  • Eğer işyerinde çalışan sayısı 20’den fazla ise ödenen bu maaşın 1/3’ü işverene destek olarak ödenecek.
  • Eğer işyerinde çalışan sayısı 20’den az ise bu durumda ödenen bu maaşın 2/3’ü işverene destek olarak ödenecek

AGİ nedir, stajyer öğrenciler neden asgari geçim indiriminden yararlanmaz?

Asgari geçim indirimi ücretleri gelir vergisine tabi olan çalışanların her ay brüt maaşları üzerinden kesilen gelir vergisinden kişinin medeni durumuna göre yapılan indirimi ifade eder. Stajyer öğrenciler gelir vergisinden muaf olduklarından maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Dolayısıyla asgari geçim indiriminden yararlanamazlar. Bu yüzden de ödenecek net maaş asgari ücretin agi hariç tutarı üzerinden hesaplanır.

2018 staj maaşları ne zaman, hangi tarihlerde ödenir?

Kamu kurumunda staj görüyorsanız genelde maaşlar ayın 15’inden sonra ödenir. 15 ile 20’si arasında. Eğer özel sektör işvereni yanında staj görüyorsanız işyerinin destekten yararlanabilmesi için en geç her ayın 10’una kadar banka hesabınıza maaşınızı yatırması gerekiyor.

Stajyer çalıştıranlar devlet desteğinden nasıl yararlanır?

Stajyer çalıştıran bir işletmenin devlet desteğinden yararlanabilmesi için;

  • Her ayın 10’una kadar belirtilen tutarı stajyer öğrencinin maaş hesabına göndermesi,
  • Maaş ödedikten sonra da ayın 25’ine kadar ödemeye ilişkin banka dekontu ve dilekçe ile stajyer öğrencinin okuluna başvurması gerekiyor.

İşveren staj için maaş ödemiyor ne yapmalıyım?

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devanı eden öğrencilere maaş ödenme zorunluluğu vardır. Eğer işletme ödeme yapmıyorsa bunu okulunuza bildirmeniz gerekiyor.

Staj sigorta girişi emeklilikte sayılır mı?

Staj sigorta girişi emeklilikte sayılmaz.

Staj sigortası ile hastaneden yararlanabilir miyim?

Eğer anne ve ya babanız üzerinden aktif sigortanız varsa ondan yararlanmaya devam edersiniz. Ancak aktif sigortanız yoksa okulunuzun güvencesi olmayan şeklinde bildiriminizi yapması gerekir. Bu durumda staj sigortası üzerinden sağlıktan yararlanabilmeniz mümkündür.

Stajyer sigorta SGK APHB belge kodu nedir?

Stajyer öğrencinin SGK’ya bildirileceği belge kodu güvencesinin olup olmadığına göre farklılık göstermektedir.

  • Anne ya da babası üzerinden herhangi bir güvencesi olan 49 nolu belge türü ile, olmayanlar ise 50 nolu belge türü ile bildirilmelidir.

 

Kaynak : http://www.sgkhocasi.com/stajyer-ogrenci-destegi-2018-yilinda-da-verilecek.html